Nu we een paar weken verder zijn hierbij een update m.b.t. de financiën. Er is nu meer duidelijkheid over de financiële ondersteuning van Oekraïense gasten vanuit de overheid. Inmiddels is er tijdens een vrijwilligersbijeenkomst besloten waar en wanneer we gelden gaan uitgeven t.b.v. alle Oekraïense gasten in Abcoude en Baambrugge vanuit de Crowd fundingpot. We blijven daar waar noodzakelijk (medische) kosten die niet vergoed worden door de verzekering grotendeels betalen. Met Pasen heeft elke Oekraïense gast éénmalig € 100,- euro ontvangen en daarbij een Paasbrood. Daarnaast is besloten tijdens de zomervakantie uitstapjes te organiseren. Deze uitstapjes zijn gericht op alle in Abcoude en Baambrugge verblijvende vluchtelingen en zijn een aanvulling op de via welzijnsorganisatie ‘Tympaan de Baat’ aangeboden vakantieactiviteiten, die vooral gericht zijn op kinderen. Tot slot reserveren we geld voor activiteiten gericht op het uitbouwen van mogelijkheden om Oekraïense gasten zelf in ons dorp een zinvolle functie te laten innemen. Heb je hierover vragen of hiervoor ideeën stuur dan een mail naar info@abcoudevooroekraine.nl. In overleg met de Gemeente zijn we met Tympaan de Baat nu aan het inventariseren welke activiteiten onder hun vlag verder ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden.