Disclaimer

  • Achter deze website zit geen officiële instantie, maar een groep vrijwilligers. 
  •  De informatie op deze website is verzameld door de groep vrijwilligers. Dit betekent niet dat alle informatie actueel is of ook volledig klopt. Mocht je twijfelen over bepaalde informatie, controleer dit dan zelf. 
  • Mocht ondanks deze inspanningen de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen de vrijwilligers daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. 
  • De vrijwilligers behouden zich het recht voor om de teksten op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
  • De vrijwilligers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat alsook waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
  • Het kan voorkomen dat de inhoud van een artikel verouderd is. De vrijwilligers doen hun best om informatie zo actueel mogelijk te houden. 
  • Op alle teksten op deze website rust auteursrecht. Het is zonder toestemming niet toegestaan om de teksten te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken.