Hoe het begon

Op de oproep van Frank Hemminga in de Ronde Venen-krant om mee te denken over opvang van Oekraïense gasten binnen onze gemeente kwamen veel hartverwarmende reacties binnen. Een eerste bijeenkomst in een ter beschikking gestelde vergaderlocatie van De Eendracht in Abcoude leidde tot een snel opgezette kleding- en speelgoedinzamelingsactie twee dagen later in de Dorpskerk Abcoude, omdat we wisten dat de eerste groep Oekraïense gasten snel zou aankomen en kleding voor hen nodig zou zijn.

In een door de eigenaar ter beschikking gestelde ruimte naast Hotel Abcoude werd diezelfde dag nog een provisorische weggeefwinkel ingericht met door de kerk ter beschikking gestelde kledingrekken. Een leegstaand winkelpand in de buurt doet sindsdien tijdelijk dienst als magazijn. Deze weggeefwinkel wordt nu gerund door vrijwilligers in samenwerking met de Oekraïense gasten. Er zijn inmiddels meer dan genoeg spullen, dus we vragen niets meer in te brengen. 

Eerder hadden eigenaar en exploitant van Hotel Abcoude zich bij de Veiligheidsregio Utrecht aangemeld als opvanglocatie en alles werd in het werk gesteld om de eerste groep vluchtelingen op te vangen. De vrijwilligersgroep zocht aansluiting met hen. Samen maakten ze gebruik van de ervaringen met opvang in een ander dorp, opgedaan door de eigenaar van een in Abcoude gevestigd bedrijf.

Zo kon in enkele weken tijd een lokale groep met professionele vrijwilligers worden opgebouwd, die met de hulp van vele Abcoudenaren en diverse lokale ondernemers – als aanvulling op opvangtaken van de overheid – de in Abcoude en Baambrugge gehuisveste Oekraïense gasten helpen met het vinden van de weg op het gebied van medische zorg, huisvesting, onderwijs, kleding, vrijetijdsbesteding e.d.. Voor elk taakveld wordt goed samengewerkt met een contactpersoon van de gemeente, waardoor de lijnen kort blijven. Een kleine kerngroep stemt algemene zaken met de gemeente af.

 Alle Oekraïense gasten wonend in Hotel Abcoude of bij gastgezinnen hebben een buddy gekregen, cruciaal voor een snelle integratie in onze samenleving. De eerste kinderen gaan al naar school.